INFRATOPENÍ


Infratopení využívá k vytápění infračervené záření, které se odráží od okolních předmětů a prohřívá především tkáně.
Přírodní infračervené záření - zkráceně infrazáření není však ve světě ničím novým, člověk se ho ale pomalu učí využívat v dalších a dalších oborech.

Infrapanely


Infrapanely jako takové využívají ke své činnosti právě infračervené záření, které, jak je známo, má příznivé účinky nejen na lidský organismus kdy je používáno především v inkubátorech,
ale i na ten živočišný, kdy nám příkladem mohou být třeba zvířata z řádu plazů a mnoho dalších, kteří nemají přírodou danou schopnost udržení stálé teploty.

K tomuto procesu jim napomáhá pravidelná výměna tepla a chladu v podobě slunečního záření a stínu.Infra topení

Princip topných obrazů


A právě na tomto principu, jako je sluneční záření, funguje i záření infračervené, které je produkováno našimi topnými panely.
Kdy prouděním infračervených paprsků, jenž se odrážejí od okolních předmětů, pozitivně reagují na lidské tkáně a ohřívají je, čímž tvoří takzvané „pocitové teplo“,
které můžeme přirovnat právě ke slunečním paprskům, které na nás působí nejen během letních měsíců.

Lyžaři jistě potvrdí příjemný pocit tepla od Sluníčka i ve vyšších horských sněhem obklopených oblastech.
Tento pocit tepla je způsoben především zmiňovaným infrazářením a je tedy přímo totožný s infrazářením, které vyzařují topné obrazy.Infrapanely