INFRAZÁŘENÍ

Co je to infrazáření?

Infratopení využívá k vytápění infračervené záření, které se odráží od okolních předmětů a prohřívá především tkáně. Přírodní infračervené záření - zkráceně infrazáření není však ve světě ničím novým, člověk se ho ale pomalu učí využívat v dalších a dalších oborech.

Co je to infrazáření a jak přesně funguje?


Infračervené záření je zaměřováno především na ohřev tkáně a povrchové plochy vnitřního prostoru, následně po té teprve až ohřev vzduchu; je tomu tak  proto, že sálavé teplo je absorbováno objekty a prochází atmosférou, dokud nepřijde do kontaktu s něčím pevným. Jakmile je infračervené záření absorbováno objektem - např. v našem případě stěnami nebo stropem - je znovu vyzařováno zpět do místnosti, čímž se vytváří 360 ° zdroj tepla.

Infračervené záření tak zahřívá prostory od prvního spuštění mnohem déle, protože se dostává hluboko do struktury budovy. Jakmile k tomuto jevu dojde, infrazáření je v místnosti dále vyzařováno rovnoměrně shora dolů.

Představme si jednoduchý příklad z praxe – díky infrazáření, které vyzařuje Slunce, tu máme například teplo stále i po té, co zapadne. (Infrazáření totiž zahřívá přibližně 50% zemského povrchu).

Infračervené světlo          Infrazáření         Infračervené    

Tento fakt a princip fungování infračerveného záření často umožňuje uživatelům sálavých panelů ztlumit termostat o několik stupňů a stále dosáhnout stejné úrovně pohodlí ve srovnání s konvenčním topným systémem. Infračervené záření se při přenosu tepla navíc nespoléhá na pohyb vzduchu, takže na něj nemá vliv průvan a také při svém fungování nenapomáhá vířit prach, chlupy domácích mazlíčků nebo jiné alergeny.

 

Jaký je rozdíl mezi infračerveným zářením a ultrafialovým zářením?

Infračervené spektrum

Markantní, tedy opravdu razantní. IR záření a UV záření sice spojuje společný jmenovatel, kterým je Slunce, jenž je jejich zdrojem, avšak pokud zvážíme vliv obou záření ze zdravotního hlediska – zjistíme, že si tyto dva typy záření nemohou být vzdálenější. Tam totiž, kde infrazáření má velmi pozitivní zdravotní účinky na lidské tělo, je ultrafialové záření ve vyšší míře škodlivé a může způsobit vysychání kůže, alergické reakce a tvorbu pigmentových skvrn. Proto je více než důležité tyto dva typy záření nezaměňovat!